Vår verksamhet

Vattenkraft

Vattenkraft

KFS anlitas i dag av bl.a. Fortum, Vattenregleringsföretagen och Uniper för reparationer och ombyggnader av vattenkraftverk och dammar från Norrbotten i norr till Småland i söder.

Vattenkraftsprojekten kännetecknas av stora laster och byggtider som ofta måste anpassas till att vatten ska kunna släppas förbi, eller genom, arbetsplatsen. Dammsäkerheten ska alltid upprätthållas genom alla byggskeden och för färdig anläggning. Vi utför hydrauliska beräkningar, utredningar och miljöprövningar samt, inte minst, projektering och teknisk rådgivning – allt enligt de krav som anges i kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS. Klarar dammen av det högsta vattenflödet som kan tänkas inträffa inom 10 000 år? Är dammen stabil om 1 m tjock is trycker med 20 ton per meter längs dammens krön? Ska en fiskväg anpassas för starksimmande eller svagsimmande arter?

I våra projekt ingår betongdammar, jorddammar, utskov, dammluckor, fiskvägar samt helt nya kraftstationer och miljöprövningar.

Navigering för att läsa om våra verksamhetsområden:

BILDGALLERI