Vår verksamhet

VA-anläggningar

VA-anläggning

KFS är idag främst fokuserade på vattentorn, pumpstationer och stora dykarledningar. Det rör sig både om reparationer och nybyggnation. Våra största beställare är bl.a. Stockholm Vatten och avfall, Norrvatten och Sollentuna Energi och Miljö.

VA-projekten innefattar allt från komplicerad grundläggning på stora djup till hur man på bästa sätt renoverar ett vattentorn utan att riskera dricksvattenförsörjningen. Vi utför utredningar och miljöprövningar samt, inte minst, projektering och teknisk rådgivning. Hur grundlägger man en avloppspumpstation på 6 m djup i stadsmiljö? På vilket sätt ska man installera en 1 km lång huvudvattenledning i stål tvärs en högt trafikerad farled? Hur ska ett spännarmerat vattentorn renoveras?

Navigering för att läsa om våra verksamhetsområden:

BILDGALLERI