VÅR
VERKSAMHET

KFS är specialister inom hamnar, broar, va-anläggningar och vattenkraftsdammar.

Vi lever på det goda rykte vi har inom branschen. Vårt fokus är att ta fram bra tekniska lösningar och leverera väl genomarbetade handlingar.

I vår verksamhet ryms: ombyggnation av äldre hamnar till stadsnära bostadsområden – broreparationer och nyproduktion av broar – ombyggnation och reparation av regleringsdammar – dimensionering av sponter, stödmurar och pålgrundläggning – nya dykarledningar och renovering av vattentorn – renovering av stenvalvsbroar, stenmurskajer och vallgravar.

Vår verksamhet omfattar hela processen från planering till färdig anläggning.

  • Inspektioner, tillståndsbedömningar och skadeutredningar av betong- och stålkonstruktioner.
  • Program för upphandling av inmätningar, sjömätningar, dykar­under­sökningar, grundundersökningar o.dyl.
  • Utredningar, förprojektering, förstudier och systemhandlingar.
  • Detaljprojektering och konstruktionsarbete för bygghandlingar.
  • Upprättande av förfrågningsunderlag med handlingar enligt AMA.
  • Bärighetsutredningar för broar och andra anläggningar.
  • Hydrauliska beräkningar för dammluckor, kanaler o.dyl.
  • Underlag, samrådshandlingar och tekniska beskrivningar för tillstånds­prövning av miljöfarlig verksamhet och av vattenverksamhet enligt 9 kap. respektive 11 kap. miljöbalken.
  • Tekniskt stöd till beställaren i upphandlingar och i byggskede.

Läs mer genom att klicka på något av våra verksamhetsområden nedan.