Vår verksamhet

Broar

Broar

KFS broverksamhet är idag inriktad på reparationsåtgärder, skadeutredningar och bärighetsutredningar av betong-, stål och stenvalvbroar, men vi utför även detaljprojektering av nya broar. Våra beställare är främst Trafikverket och Stockholms stad.

Våra uppdrag inleds ofta med inspektion och skadeutredning som sedan leder vidare till projektering. Normalt följer vi ett projekt från “ax till limpa”.

Uppdragen är ofta tekniskt komplicerade, där man ska ta hänsyn till befintliga konstruktioner och trafik. Håller bron för sin egentyngd när vi bilar bort skadad betong? Vad är orsaken till det trasiga brolagret?

I projekten används ofta 3D-modellering och FEM-program.

Navigering för att läsa om våra verksamhetsområden:

BILDGALLERI