Vår verksamhet

Hamnar

Hamnar

KFS har under åren haft uppdrag i drygt hälften av de kommersiella hamnarna runt Sveriges kust.

Att anlägga nya kajer och hamnar är komplicerat och kräver en stor bredd hos konstruktören. Kunskap om geoteknik, grundläggning, statik, betong- och stålkonstruktioner krävs naturligtvis, men även andra frågor dyker upp. Hur påverkar propellerströmmar bottnen vid kajen? Vilken kraft orsakar ett fartyg som seglar in i en kaj?

Vi har stor erfarenhet av miljöprövning av hamnar, där vi samarbetar med en rad experter inom fiske, buller och farledssimuleringar.

Vi arbetar även med ombyggnad och utveckling av äldre hamnområden i stadsmiljö till nya bostadsområden som t.ex. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Norra hamnen i Sundsvall och Södra hamn i Luleå.

I uppdragen ingår även reparation av gamla stenkajer och stenmurar.

Navigering för att läsa om våra verksamhetsområden:

BILDGALLERI