KONTAKT

KFS ANLÄGGNINGSKONSTRUKTÖRER AB

Den 1 januari 2024 flyttar vi till nya fina lokaler i Arenastaden vid Solna station. Den nya adressen blir Gårdsvägen 13, Solna.

Gårdsvägen 13
169 70 Solna

Vi har ny adress från och med 1 januari 2024.

08 470 05 60
fornamn.efternamn@kfs.se

Martin Eliasson

MARTIN ELIASSON

CIVILINGENJÖR VÄG OCH VATTEN
KONSTRUKTÖR

martin.eliasson@kfs.se

David Horn

DAVID HORN

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

david.horn@kfs.se

Anders Ivarsson

ANDERS IVARSSON

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

anders.ivarsson@kfs.se

Caroline Isbjörk

GRUPPCHEF: vATTENBYGGNAD

Civilingenjör samhällsbyggnad
Konstruktör

caroline.isbjork@kfs.se

Robert Jansson

Robert Jansson

VD

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör, geotekniker

robert.jansson@kfs.se

Tom Johansson

GRUPPCHEF: KONSTBYGGNAD

högskoleingenjör
konstruktör

tom.johansson@kfs.se

MAGNUS LINDQVIST

Magnus Lindqvist

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

magnus.lindqvist@kfs.se

Cathrine Löfving

Cathrine Löfving

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

cathrine.lofving@kfs.se

Märta Olofsson

Märta Olofsson

GRUPPCHEF: mARINA KONSTRUKTIONER

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

marta.olofsson@kfs.se

Patrik Påhlsson

PATRIK PÅHLSSON

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör, geotekniker

patrik.pahlsson@kfs.se

Håkan Sidh

HÅKAN SIDH

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

hakan.sidh@kfs.se

Jenny Wäppling

JENNY WÄPPLING

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

jenny.wappling@kfs.se

Hans Klingenberg

Hans Klingenberg

CIVILINGENJÖR VÄG OCH VATTEN, SENIORKONSULT
SPECIALIST PÅ HAMNAR, KAJ- OCH BROUNDERHÅLL

hans.klingenberg@kfs.se