KONTAKT

KFS ANLÄGGNINGSKONSTRUKTÖRER AB

Industrivägen 5
171 48 Solna

08 470 05 60
fornamn.efternamn@kfs.se

Martin Eliasson

Martin Eliasson

Civilingenjör Väg och Vatten,
Konstruktör

martin.eliasson@kfs.se

David Horn

David Horn

Civilingenjör Väg och Vatten,
Konstruktör

david.horn@kfs.se

Robert Jansson

ROBERT JANSSON

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

robert.jansson@kfs.se

Hans Klingenberg

HANS KLINGENBERG

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör, geotekniker
Specialist på hamnar, kaj- och brounderhåll

hans.klingenberg@kfs.se

MAGNUS LINDQVIST

MAGNUS LINDQVIST

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

magnus.lindqvist@kfs.se

Cathrine Löfving

CATHRINE LÖFVING

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

cathrine.lofving@kfs.se

Patrik Påhlsson

PATRIK PÅHLSSON (VD)

Civilingenjör Väg och Vatten,
Konstruktör

patrik.pahlsson@kfs.se

Håkan Sidh

HÅKAN SIDH

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

hakan.sidh@kfs.se

Jenny Wäppling

JENNY WÄPPLING

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

jenny.wappling@kfs.se