KFS
ANLÄGGNINGS-
KONSTRUKTÖRER AB


EN INGENJÖRSFIRMA SOM ERBJUDER TJÄNSTER INOM FRÄMST HAMNAR OCH KAJER, VATTENKRAFTVERK, DAMMAR, FISKVÄGAR, BROAR, VA-ANLÄGGNINGAR OCH ANDRA TYPER AV TUNGA ANLÄGGNINGAR.

Om oss

KFS är specialister inom hamnar, broar, va-anläggningar och vattenkraftsdammar.

Läs vidare ››

KVALITET OCH MILJÖ

KFS:s kvalitetspolicy: Vi eftersträvar hög kvalitet genom målstyrning, ansvarstagande och en rak kommunikation.

Läs vidare ››

JOBBA ELLER PRAKTISERA HOS OSS

Om du är intresserad av att jobba eller praktisera hos oss kan du läsa mer på vår karriärsida.

Läs vidare ››

VÅR VERKSAMHET

Hamnar

Hamnar

KFS har under åren haft uppdrag i drygt hälften av de kommersiella hamnarna runt Sveriges kust. Att anlägga nya kajer och hamnar är komplicerat och kräver en stor bredd hos konstruktören. Kunskap om geoteknik, grundläggning, statik, betong- och stålkonstruktioner krävs naturligtvis, men även andra frågor dyker upp. Hur påverkar propellerströmmar bottnen vid kajen? Vilken kraft orsakar ett fartyg seglar in i en kaj?

Vattenkraft

Vattenkraft

KFS anlitas i dag av bl.a. Fortum, Vattenregleringsföretagen och Uniper för reparationer och ombyggnader av vattenkraftverk och dammar från Norrbotten i norr till Småland i söder.

Vattenkraftsprojekten kännetecknas av stora laster och byggtider som ofta måste anpassas till att vatten ska kunna släppas förbi, eller genom, arbetsplatsen. Dammsäkerheten ska alltid upprätthållas genom alla byggskeden och för färdig anläggning. Vi utför hydrauliska beräkningar, utredningar och miljöprövningar samt

Broar

Broar

KFS broverksamhet är idag inriktad på reparationsåtgärder, skadeutredningar och bärighetsutredningar, men vi utför även projektering av nya broar. Våra beställare är främst Trafikverket och Stockholms stad.

Våra uppdrag inleds ofta med inspektion och skadeutredning som sedan leder vidare till projektering. Normalt följer vi ett projekt från “ax till limpa”.

VA-anläggning

VA-anläggningAR

KFS är idag främst fokuserade på vattentorn, pumpstationer och stora dykarledningar. Det rör sig både om reparationer och nybyggnation. Våra beställare är bl.a. Stockholm Vatten och avfall, Norrvatten och Sollentuna Energi och Miljö.

VA-projekten innefattar allt från komplicerad grundläggning på stora djup till hur man på bästa sätt renoverar ett vattentorn utan att riskera dricksvattenförsörjningen. Vi utför utredningar och miljöprövningar 

VISION

Vi ska ge våra beställare genomarbetade handlingar och ett bra stöd i sina projekt. Vi ska vara en bra arbetsplats för unga och äldre ingenjörer. Anställda ska ha utvecklande arbetsuppgifter med utrymme för nya idéer och kreativt ingenjörsarbete.

Kontakta oss

Anställningar och Praktikplatser

Om du är intresserad av att jobba eller praktisera hos oss kan du läsa mer på vår karriärsida.

Vi erbjuder praktikplats till teknologer på civilingengjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Vi erbjuder även LIA-praktik.