Kontakt

Adresser och telefonnummer hittar du i sidfoten.


 

KFS AnläggningsKonstruktörer AB

HANS KLINGENBERG

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör, geotekniker
Specialist på hamnar, kaj- och brounderhåll

Erfarenhet av bl a:
Planering och projektering av hamnar, broar och vattenkraftanläggningar, både ny- och ombyggnad. Komplicerad grundläggning, pålning, spontning och muddringsarbeten. Projektledning, kontrakt, planfrågor, miljöprövningar och skadeutredningar.

Epost: hans.klingenberg@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

HÅKAN SIDH

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Hamnar, broar, historiska konstruktioner, markarbeten, grundläggning och vattenkraftanläggningar. Projektsamordning, kontrakt, byggledning, skadeutredningar och miljöprövningar.

Epost: hakan.sidh@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

PATRIK PÅHLSSON (VD)

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör, geotekniker

Erfarenhet av bl a:
Hamnar, broar, vattenkraftanläggningar, fiskvägar, slussar och sjöfartsanläggningar. Hus- och kontorsbyggnader, grundläggning, pålning, spontning, muddringsarbeten och ledningar. Projektsamordning, skadeutredningar och miljöprövningar.

Epost: patrik.pahlsson@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

JENNY WÄPPLING

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Vattenkraftanläggningar, regleringsdammar, fiskvägar, avloppspumpstationer och andra va-anläggningar. Projektsamordning, projektering och miljöprövningar.

Epost: jenny.wappling@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

DAVID HORN

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Hamnplanering, kajer, broar, markarbeten, va-anläggningar, miljöprövningar, trafikanordningsplaner, bro- och kajinspektioner.

Epost: david.horn@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

MAGNUS LINDQVIST

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Kajer, broar, vattenkraftanläggningar, grundläggning, avancerad beräkningsmetodik samt inspektion och besiktning av stål- och betongkonstruktioner.

Epost: magnus.lindqvist@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

CATHRINE LÖFVING

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Kajer, broar, stödmurar, grundläggning, påldäck och vattenkraftanläggningar.

Epost: cathrine.lofving@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

MARTIN ELIASSON

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Kajer, vattenkraftanläggningar, dammluckor, broar och huskonstruktioner. 3D-modellering och avancerad beräkningsmetodik.

Epost: martin.eliasson@kfs.se


KFS AnläggningsKonstruktörer AB

ROBERT JANSSON

Civilingenjör Väg och Vatten
Konstruktör

Erfarenhet av bl a:
Stålstommar, broar och kajer samt bro- och kajinspektioner.

E-post: robert.jansson@kfs.se