Tunadalshamnen i Sundsvall

KFSUtbyggnaden av Korstabäckskajen omfattar en ca 180 m lång spontkaj försedd med krönbalk av betong och rörlig ramp som kan anpassas i höjd och göra det möjligt att lasta och lossa RoRo-fartygen effektivt även vid höga och låga vattenstånd. Vattendjupet vid kaj blir 10 m och kajen skall kunna betjäna fartyg på upp till 20 000 dwt (dödviktston).

Sjöbottennivåerna och grundförhållandena gjorde det nödvändigt att muddra bort ca 8 m lera på sjöbotten. Totalt muddrades ca 100 000 m3. Massorna har tippats på mycket god ackumulationsbotten på stort djup i en närbelägen fjärd.

Ungefär 180 000 m³ krossade bergmassor har därefter fyllts ut som stödbank, erosionsskydd och bakfyllning för kajkonstruktionen. Bakfyllningen kommer att utgöra ett stabilt underlag för hamnplanet. Ca hälften av fyllningen lades ut med pråm och hälften fylldes ut från land.

KFS:s uppdrag

Hamnplanering, miljöprövning och detaljprojektering samt förfrågningsunderlag.

Byggår

2004-2006

Beställare

Sundsvalls kommun

Kontaktperson KFS

Hans Klingenberg 08-470 05 64