Stillerydshamnen i Karlshamn

Karlshamns Hamn upplever en stark ökning av trafiken på hamnar i Baltikum. Ett nytt Ro-Ro läge i Stillerydshamnens västra hamnbassäng har byggts 2002- 2003. Det nya Ro-Ro läget är anpassat för fartyg upp till 200 meters längd men kan även användas för betydligt mindre fartyg.

Entreprenaden delades upp i tre delar

  • Muddring ramfritt djup, ca 70000 m³ varav 2000 m³ undervattenssprängning.
  • 200 meter ny kaj med dykdalb och gångbrygga. Totalt över 2400 m³ betong, varav 400 m³ under vatten. 600 ton spont.
  • Rörlig Ro/Ro ramp.

KFS:s uppdrag

Utarbetande av hamnlayout, detaljprojektering av kaj, förtöjningsanordningar och fendersystem samt rådgivning angående muddringsarbeten.

Uppdraget har utförts i samarbete med WSP Karlskrona och Stockholm.

Byggår

2002-2003

Beställare

Karlshamns Hamn AB

KFS:s kontaktpersoner

Patrik Påhlsson 08-470 05 65
Magnus Lindqvist 08-470 05 72