Riksbrodammen, Stockholm

KFSProjektet omfattade renovering av Riksbrodammluckan belägen under Riksbron som förbinder Helgeandsholmen med Norrmalm i Stockholm. Dammluckan är Mälarens största med en maximal avtappning på 200 m³/s. Den byggdes 1942 och är 44 m bred, ca 5 m hög och ca 2 m tjock. Dess vikt är ca 160 ton.

Arbetet med dammluckan omfattade

  • Demontering
  • Bogsering till Frihamnen
  • Upplyftning på land
  • Utbyte av skadade delar
  • Nytt korrosionsskydd
  • Ombyggnad för ny laxtrappa
  • Återmontering

Under Riksbron byggdes upplagen för lagren om och dammtröskeln och dammsidorna försågs med tätningar. För att kunna demontera dammen anordnades en fångdamm av stålspont längs Riksbrons uppströmssida.

KFS:s uppdrag

Inspektion, tillståndsbedömning, utredning, detaljprojektering, förfrågningsunderlag och teknisk rådgivning samt slutbesiktning.

Byggår

2003

Beställare

Stockholms Hamn AB

KFS:s kontaktpersoner

Hans Klingenberg 08-470 05 62
Håkan Sidh 08-470 05 64