Norrbro i Stockholm

KFSProjektet omfattar renovering och förstärkning av Norrbro i Stockholm. Den är Stockholms äldsta kvarvarande bro och var med sin plana överyta och flacka valv banbrytande i Sverige när den byggdes.

Norrbro förbinder Gamla Stan med Helgeandsholmen och vidare norrut över Norrström till Norrmalm. Bron är en valvbro med valven i Roslagssandsten och fasaderna i granit. Över Helgeandsholmen utgörs den av en stödmur mot Strömparterren och ett antal valv i vilka bland annat Medeltidsmuseet och ett kafé har sina lokaler.

Brobygget utfördes åren 1757-1807 och drabbades inledningsvis av stora svårigheter. Bland annat raserades landfästena för Södra Norrbro av den svåra vårfloden år 1780.

Södra Norrbro, som går över Stallkanalen, reparerades och förstärktes år 2000. Åtgärderna för delen över Helgeandsholmen har inletts 2005 med reparation av den delen vid det södra valven.

KFS:s uppdrag

Inspektioner, provgropar, tillståndsbedömningar, utredningar, detaljprojektering för två entreprenader samt förfrågningsunderlag.

Byggår

2000, 2005

Beställare

Stockholms Trafikkontor

KFS:s kontaktpersoner:

Håkan Sidh 08-470 05 64
Jenny Wäppling 08-470 05 67