Laforsens kraftverk

Laforsens kraftverk ligger nordväst om Ljusdal i Hälsingland. Dammen och kraftverket stod klara 1953.

Dammen vid Laforsens kraftverk har byggts om för att klara dagens högre dimensionerande flöden. Ett av de fyra utskoven byggdes om för att öka tappningen från 2250 m³/s till 3000 m³/s. Tröskeln i utskovet sänktes med ca 5 m och dammpelarna byggdes på för att klara de ökade lasterna från den nya luckan. Dessutom har den anslutande jorddammen breddats och förstärkts och en ny bro byggts över utskoven.

Vid vårfloden måste vatten tappas förbi genom utskovsdammen. Man var även tvungen att ha beredskap för att kunna tappa genom själva arbetsplatsen. Detta ställde stora krav på planering av arbetena.

KFS:s uppdrag

Detaljprojektering av ombyggnad av ett utskov, en ny bro och förstärkning av jorddamm samt teknisk rådgivning i byggskede.

Projektering av lucka

Sweco PIC

Byggår

2006-2008

Beställare

Fortum Generation

KFS:s kontaktpersoner

Thomas Rasmussen, 08-470 05 66
Martin Eliasson, 08-470 05 75