Järpströmmen

Järpströmmens kraftverk – säkerhetshöjande åtgärder

Uppdrag

Utredning och projektering av säkerhetshöjande åtgärder för dammen vid Järpströmmens kraftverk åt Fortum 2007-2012.

Teknik

Dammen repareras genom att ytskiktet vattenbilas bort och ersätts med ett skal av ny betong. Luckorna renoveras och flottningsutskovet, som aldrig har använts, sätts igen permanent. Problem kring alkalikiselreaktiv ballast i modern betong har särskilt uppmärksammats.

Historik

Järpströmmens kraftverk togs i drift 1944 och ligger i Järpströmmen, ett biflöde till Indalsälven, vid Kallsjöns utlopp, ca 8 mil väster om Östersund. Fallhöjden är 65 m och den installerade effekten är 120 MW.

Bildgalleri

Klicka på bilden för större bild. Klicka igen för att stänga den, eller navigera framåt och bakåt med piltangenterna ‹ vä/hö ›