Inre hamnen i Sundsvall

KFSDen kommersiella sjöfarten i Inre hamnen, centralt belägen i Sundsvall, har flyttats och området omdanas till ett bostads- och kontorsområde.

De ursprungliga kajerna hade betydande skador och en olämplig utformning med hänsyn tagen till områdets nya användning. Kajerna behövde därför byggas om.

Projektet omfattade nybyggnation av ca 480 m plattformskaj av betong grundlagd på stålpålar och ett ca 10 000 m² stort parkområde, Hamnträdgården.

Omfattning

  • Rivning av befintliga kajer.
  • Schakt- och fyllningsarbeten ovan och under vatten.
  • Pålning för nya plattformskajer.
  • Betongarbeten i anslutning till vatten för nya kajer.
  • Stenarbeten.
  • Markarbeten.

KFS:s uppdrag

Utredningar, inspektioner, miljöprövning, detaljprojektering, förfrågningsunderlag samt teknisk rådgivning.

Byggår

2002-2005

Beställare

Sundsvalls kommun

KFS:s kontaktpersoner

Hans Klingenberg 08-470 05 64
Patrik Påhlsson 08-470 05 65