Hotagens regleringsdamm

KFSHotagens regleringsdamm ligger i ån Hårkan, ett biflöde till Indalsälven, ca 8 mil nordväst om Östersund. Den damm som byggdes på 1960-talet visade tidigt på skador och man har fått göra omfattande reparationer under åren.

De främsta skadeorsakerna var:

  • AKR (alkalikisel­syrareakion)
  • Brobanebalkar av stål, fast inspända i betongpelarna

En helt ny damm har därför anlagts 10 m nedströms den gamla dammen. Under byggnadstiden fungerade den gamla dammen som fångdamm. När den nya dammen stod klar, revs den gamla.

Över dammen går en bro som är dimensionerad för timmerbilar. Genom dammen finns även en ny fiskväg.

KFS:s uppdrag

Detaljprojektering och teknisk rådgivning i byggskede.

Projektering av segmentlucka

CH DesKon

Projektering av planluckor

Norderåsens Mek o Maskin

Byggår

2007-2008

Beställare

Indalsälvens vattenregleringsföretag

KFS:s kontaktpersoner

Patrik Påhlsson 08-470 05 65
Cathrine Löfving 08-470 05 69