Avloppspumpstation, Liljeholmskajen

KFSNybyggnad av en avloppspumpstation för ett nytt bostadsområde, Liljeholmskajen, söder om Årstaviken i Stockholm.

Området är lågt beläget och avloppsvatten måste därför ledas till det övriga avloppsnätet via en tryckledning. Pumpstationen är utrustad med två dränkbara pumpar med en sammanlagd kapacitet på ca 70 l/s. Uppfordringshöjden är ca 2,7 m. Det finns utrymme att installera ytterligare en pump.

Byggnaden är nästan 9 m hög, varav största delen, ca 5,5 m ligger under mark. Stationen är byggd i platsgjuten betong, grundlagd på berg samt försedd med ventilationsutrustning och ozonspridare för luktreducering.

Avloppspumpstationen ligger i parkmark, och stor omsorg har därför lagts på byggnadens utformning. Fasaden är klädd med granit och taket är utformat som en terrass dit allmänheten har tillträde.

KFS:s uppdrag

Detaljprojektering, förfrågningsunderlag samt byggledning.

Projektering av rörinstallationer

Stockholm Vatten AB

Projektering av ventilation

Sweco Theorells

Arkitekt

Dranger & Co

Byggår

2002

Beställare

Stockholm Vatten AB

KFS:s kontaktpersoner

Thomas Rasmussen 08-470 05 66
Jenny Wäppling 08-470 05 67