Referensobjekt

Järpströmmens kraftverk

KFS

Masugnsdammen, damm och fiskväg

Masugnsdammen

Laxbäcken, utredning fiskväg

Henriksdalshamnen

KFS

Kaj 13, Södertälje hamn

Laforsens kraftverk

Hotagens Regleringsdamm

Kristinebergs avsättningsmagasin

Inre hamnen i Sundsvall

Stillerydshamnen i Karlshamn

Norrbro i Stockholm

Riksbrodammen i Stockholm

Tunadalshamnen i Sundsvall

Avloppspumpstation i Liljeholmen