Företaget

KFS AnläggningsKonstruktörer AB, KFS, är en personalägd och oberoende ingenjörsfirma, som bildades 1991. KFS har ca 30 anställda varav majoriteten är ingenjörer.

 

KFS erbjuder tjänster inom främst hamnar och kajer, vattenkraftverk, dammar, fiskvägar, broar, VA-anläggningar och andra typer av tunga anläggningar. Vi har ofta förmånen att i samverkan med våra beställare delta i projekt från planeringsstadium till färdigställande av anläggningen. Detta har inneburit att vi har god erfarenhet av att driva projekt inom flertal olika skeden och verksamhetsområden.

 

Exempel på våra beställare är:

 • Stockholm stads Trafikkontor
 • Stockholm stads Exploateringskontor
 • Stockholm läns landsting, Trafikförvaltningen (sl)
 • Stockholm Vatten och Avfall AB
 • Norrvatten
 • Sollentuna Energi och Miljö
 • Södertälje Hamn AB
 • Sundsvalls Hamn AB
 • Karlshamns Hamn AB
 • Vänerhamn AB
 • Hargs Hamn AB
 • SCA
 • Åhus Hamn och Stuveri AB
 • Västerås hamn
 • Sundsvalls kommun
 • Gävle kommun
 • Huddinge kommun
 • Nyköpings kommun
 • Köpings kommun
 • Fortum AB
 • Vattenregleringsföretagen
 • Uniper (tidigare E.on)
 • Statens fastighetsverk
 • Trafikverket
 • Sjöfartsverket
 • JM AB
 • Swerock
 • Zürich (Försäkringsbolag)